در سایه سار خورشید
41 بازدید
محل نشر: کتاب "ستارگان حرم" / جلد 21
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
زندگانی حضرت پدرم، استاد اسدالله داستانی بنیسی _ قدس سره _ و برخی از مقامات علمی و عملی ایشان.