تحقیق مقدمه ی کتاب "علی _ علیه السلام _ از دیدگاه علی بن ابی طالب علیه السلام"
42 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله، بررسی مقدمه ی پرمحتوا و اندیشمندانه ی کتاب مذکور است که مرحوم پدرم، حضرت استاد اسدالله داستانی بنیسی _ قدس سره _ آن را تالیف فرموده است و هنگامی که در روزهای پایانی عمر مبارکش، مقاله ام را به ایشان عرضه کردم، تایید فرمودند.